"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - "GEO ZEMIA" Ltd.

EU знаме"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - Етна3D геодезия GPS, лазерно сканиране"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.eu"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - земя.euBG знаме

 

   
   
 

Презентацията на "ГЕО ЗЕМЯ" ООД

На Конгреса на FIG в Сидни бе представена статия на тема
"Some Studies on the Quality of GNSS Determinations Under Specific Conditions" -
"Някои изследвания на качеството на GNSS определенията при специфични условия".

Повече информация на www.геодезия.ею

Copyright ©2018 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД. All Rights Reserved.